3. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Yapıldı

Schröder: Konjonktürel gerilemeler seyahat sektörünü etkiliyor
Long: Türkiye önemli pazarlarımızın başında geliyor
Gunz: Mali güçlük içinde değiliz