110. Sayı

Resort Dergisi, Şubat 2012 tarihli 110. sayısında ağırlıklı olarak turizme ürün ve hizmet sağlayan tedarikçi firmalara yer ayırdı. “Turizme Ürün ve Hizmet Verenler” başlığı altında toplam 140 sayfalık özel bölümde turizm-tedarikçi ilişkisi ele alındı ve farklı sektörlerden tedarikçi firmalardan haberler ve söyleşilere yer verildi.
Resort 110’da ayrıca, Türkiye’nin turizm pazarındaki üç önemli ülkesi Almanya, Rusya ve İngiltere’deki son gelişmeler de bir dosya konusu olarak ele alındı. Her sayı da olduğu gibi
Resort 110’da da sektörün farklı kesimlerinden haberlere geniş yer ayrıldı.

109. Sayı

RESORT Dergisinin Ocak 2012 tarihli 109. sayısında kapak konusu olarak sektör temsilcilerinin 2011 yılı değerlendirmeleri ve 2012’den beklentilerine yer veriliyor. Değerlendirmelerden çıkan ortak kanı ise: “Bu yıl her sürprize açık” cümlesi ile özetleniyor.

RESORT 109’da ayrıca Aralık ayında Antalya’da yapılan RESORT Turizm Kongresi’nin sunum ve konuşmaları da özel bir bölüm olarak okuyucuların dikkatine sunuluyor. TUYED Turizm Trendleri ve dünya kruvaziyer pazarı ile ilgili bir inceleme de RESORT 109’un diğer önemli konuları arasında yer alıyor.

108. Sayı

RESORT Dergisinin Aralık 2011 tarihli 108. sayısında kapak konusu olarak 2-3 Aralık 2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen RESORT Dergisi Turizm Kongresi yer alıyor. “Bölge Liderliği Yolunda Antalya’dan Bir Adım Daha” başlığı ile verilen kongre, bu sayıda fotoğraflarla işleniyor. 109. sayıda ise sunum ve konuşmalar ayrıntılı biçimde verilecek. RESORT 108’in diğer konuları arasında geçtiğimiz sayılarda da ele alınan seyahat acenteliği yer alıyor. “Seyahat Acenteliği İçin Model-Sistem Aranıyor” başlığı ile verilen konunun dışında turist otobüsleri kazaları ile ilgili bir haber dosyası ve WTM Londra Fuarı ekseninde İngiltere pazarı da 108. sayının ayrıntılı işlenen konuları. RESORT 108 ile birlikte Side Prenses Resort Hotel & Spa eki de ücretsiz ek olarak okurlara sunuluyor.

107. Sayı

RESORT Dergisinin Kasım 2011 tarihli 107. sayısının kapak konusu, sektörün en eski bacaklarından seyahat acenteliği. Son yıllarda sıkıntı içindeki seyahat acenteliğinin geleceği ve sektörün diğer kesimleri ile değişen ilişki ağı “Seyahat Acenteliği Nereye Gidiyor?” başlığı ile RESORT 107’nin kapak konusu. Acenteler konusu, farklı dosyalarda farklı yönleri ile işleniyor. Bu sayıda ayrıca, yeni otel yatırımları da “İki Yılda 100 Bin Yeni Yatak Devreye Girecek” başlığı ile bir dosya konusu olarak ele alınıyor. Türkiye’nin önemli pazarlarından İngiltere’deki son gelişmeler ve İngiliz tatilcilerin değişen eğilimleri de ayrı bir dosya konusu olarak inceleniyor. Ayrıca, Türkiye Otel Reheberi – Hotel Guide 2012’nin eki olan “Spa ve Wellness Otelleri” eki de RESORT 107 ile birlikte okurlara ücretsiz olarak sunuluyor.

106. Sayı

RESORT Dergisinin Ekim 2011 tarihli 106. sayısının kapak konusu, son yıllarda sektörün sık sık gündemine oturan ve tartışılan otel değerlendirme siteleri. “Otel Değerlendirme Siteleri Şans mı Tehlike mi?” başlığı ile kapaktan görülen konu çerçevesinde değerlendirme siteleri ile ilgili son gelişmeler ve sektör temsilcilerinin buna yönelik görüşleri yer alıyor.

Resort 106’da sektörün nabzının tutulduğu bir diğer konu ise Türkiye’nin tanıtımı konusu. Görüşlerine başvurulan sektör temsilcilerinin orak görüşü başlığa çıkarılarak vurgulanıyor: “Tanıtımda Yeni Pazarlara Daha Çok Bütçe Ayrılsın.”

Turizm ve seyahat endüstrisindeki son gelişmelerin ele alındığı Resort 106. sayıda sektörün değişik kesimlerinden önemli isimlerle söyleşiler de yer alıyor.

105. Sayı

RESORT Dergisinin Eylül 2011 tarihli 105. sayısında kapak konusu olarak sektörde her zman tartışma konusu olmuş “Her şey dahil” sistemi ele alınıyor. ATSO-AKTOB işbirliği ile Almanya’da yaptırılan araştırmanın incelendiği 105. sayıda, her şey dahil sisteminin Türkiye’nin başarısı olarak zirveye ulaştığı, ancak artık yeni ürünler bulunması gerektiği vurgulanıyor.

2012 Tanıtma Stratejisi’nin de eleştirel bir yaklaşımla ele alındığı RESORT 105. sayıda, sektörün nabzının tutulduğu bir çok farklı konu da okurların ilgisine sunuluyor.

RESORT’ün 105. sayısı ile birlikte ayrıca, yeni açılan JW Marriott Ankara Hotel’i tanıtan ücretsiz bir ek de yer alıyor.

104. Sayı

RESORT Dergisinin Ağustos 2011 tarihli 104. sayısında son zamanlarda tartışma konusu olan turizm gelirinin hesaplanması konusu masaya yatırılıyor. Kapaktan görülen “Zengin Ziyaretçi Artarken Kişibaşına Gelir Düşüyor” başlıklı inceleme haberde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in hesaplama yönteminin doğruluğu irdeleniyor.
RESORT 104’te ayrıca, Bölgesel Kalkınma Ajansları ile turizm ilişkisi de bir dosya haber çerçevesinde ele alınıyor. ‘Arap Baharı’nın Turizme Etkisi ve 3. Yaş Turizminde Ürün Yelpazesi Gelişiyor haberleri de RESORT’ün 104’üncü sayısında geniş olarak işlenen konular olarak öne çıkıyor.
RESORT 104’te, Ekin Grubu Araştırma Birimi’nin her yıl düzenli olarak yaptığı ve sektörde merakla beklenen araştırma “Zincir ve Grup Oteller 2011” de ücretsiz özel ek olarak okurlara sunuluyor.

103. Sayı

RESORT Dergisinin Temmuz 2011 tarihli 103. sayısında kapak konusu olarak turizmde dönem dönem önemli rol oynayan bir unsur olarak “Shopping” ele alınıyor.
Alış veriş odaklı shopping turlarının turizme getirdikleri ve götürdüklerinin eleştirel bir yaklaşımla masaya yatırıldığı shopping konulu dosya dışında “Otellerin Görünmeyen Yüzü ve Kahramanları” başlığı altında animasyon kostümü hazırlayanlara yer veriliyor. Almanya’da turizm meslek örgüt modeli ile ilgili tartışmaların da aktarıldığı RESORT 103. sayıda, yeni açılan Daima Biz Resort Hotel bir özel bölümde her yönü ile tanıtılıyor. RESORT’ün 103. sayısı ile birlikte verilen ücretsiz ek ile bir diğer yeni açılan otel olan Port Side Resort Hotel de yine her yönüyle okuyucuya tanıtılıyor.

102. Sayı

RESORT Dergisinin Haziran 2011 tarihli 102. sayısında kapak konusu olarak Akdeniz’deki rekabet koşulları “Akdeniz Odaklı Rekabet Almanya’dan Rusya’ya Kaydı” başlığı ile ele alınıyor. Geniş bir dosya olarak işlenen haberde, Türkiye’nin Rusya pazarındaki liderliğinin devam ettiğine de işaret ediliyor. RESORT 102’nin bir diğer ağırlıklı konusu da iç turizm pazarı. Konu ile ilgili haber dosyasında 68 milyon seyahat ve 13 milyarlık hacme ulaşan iç turizm pazarının geliştiğine vurgu yapılıyor. Turizm sektör temsilcileri ve turizm sektörü ile bağlantılı çalışan kuruluş ve firma yöneticileri ile söyleşiler ve sektörden diğer haberlerin yer aldığı 102. sayıda Mardin’de hizmete giren Erdoba Elegance Hotel ve Convention Center’in tanıtıldığı özel bir bölüm de bulunuyor. RESORT 102’nin ücretsiz özel ekinde ise Didim’de hizmete açılan Venosa Beach Resort & Spa oteli tanıtılıyor.

101. Sayı

RESORT Dergisinin Mayıs 2011 tarihli 101. sayısında yaklaşan genel seçimler öncesinde siyasal partilerin turizme bakış açıları ağırlıklı konu olarak ele alınıyor. Kapaktan görülen siyasal partilerin turizme yaklaşımları ile ilgili haber araştırmasında, özellikle üç büyük partinin seçim programları ve aday listelerinde turizme ne kadar yer ayırdığı irdeleniyor. RESORT 101’in bir diğer kapsamlı haber dosyası ise turizm sezonu başlarken turizmcilerin sezona yönelik öngörü ve değerlendirmelerinin yer aldığı “Soru İşaretleri Olsa da Beklentiler İyimser” başlıklı haber. RESORT’ün 101. sayısında sektörün her kesiminden diğer haberler de okuyucunun ilgisine sunuluyor.