129. Sayı

RESORT Dergisinin Eylül 2013 tarihli 129. sayısında turizmin ekonomideki önemi ve konumu kapak konusu olarak ele alınıyor. “Turizm: Krizlerde İlaç Kalkınmaya Kaldıraç” başlığı ile kapaktan görülen dosya konusu çerçevesinde başta Dünya Turizm Örgütü’nün ilgili çalışma ve raporları olmak üzere, konuyla ilişkili çeşitli veri ve raporlar okurun dikkatine sunuluyor. RESORT 129. sayının bir diğer önemli konusu ise “Temalı Parklar” özel bölümü. Türkiye’de yeni yeni gelişen temalı parkların turizm açısından önemi ve konumu geniş bir özel bölümde ele alınıyor. Ayrıca yeni teknolojilerin turizme yansımalarının da farklı iki başlıkta işlendiği RESORT 129. sayıda sektör temsilcileri ile söyleşi ve diğer haberlere de yer veriliyor.

128. Sayı

RESORT Dergisinin Ağustos 2013 tarihli 128. sayısında kapak konusu olarak turizm adı altında sunulan sürdürülebilirlik ve çevreye zarar verecek projeler “Turizme Hançer Projeler” başlığı ile inceleniyor. Otellere ürün ve hizmet sunan tedarikçi firma sahibi iken otelciliğe girenlerin işlendiği “Tedarikçiydiler Otelci Oldular” başlıklı haber dosyası ise derginin bir diğer ağırlıklı dosya konusu. Son yıllarda yeni oteller ile giderek daha da büyüyen Barut Grubu’nun iki yeni oteli Barut Sorgun Sensatori ve Barut Andız da özel bir ek olarak RESORT 128 ile birlikte okurlara ücretsiz sunuluyor.

127. Sayı

RESORT Dergisinin Temmuz 2013 tarihli 127. sayısında Türkiye ve Mısır’daki siyasal gelişmelerin turizm pazarına etkileri ve rakip İspanya’nın durumu kapak konusu olarak ele alınıyor. Otellerdeki çalışma birimlerinin özel bir bölüm halinde geniş olarak işlendiği RESORT 127’de ayrıca turizmde bozulan arz/talep dengesinin sonuçları da bir diğer önemli dosya konusu olarak göze çarpıyor.

126. Sayı

RESORT Dergisinin Haziran 2013 tarihli 126. sayısında “Taksim olayları ile gündeme gelen soru: TÜRKİYE’NİN İMAJI” başlığı ile kapak konusu olarak Taksim Gezi olayları ile başlayan sürecin turizme etkisi ele alınıyor. Aynı dönemde GTI’nin iflasının sektördeki yankıları da RESORT 126’da geniş olarak işleniyor. RESORT 126’nın geniş olarak işlediği konulardan biri de yankıları yurt dışına kadar uzanan yasaklarla dolu alkol yasağı.
RESORT’ün 126. sayısında “DoubleTree by Hilton Kuşadası” ve “Destination Erciyes” ekleri de okuyucuya ücretsiz sunuluyor.

125. Sayı

RESORT Dergisinin Mayıs 2013 tarihli 125. sayısında kapak konusu olarak kapak konusu olarak büyüyen yurt içi turizm pazarı ele alınıyor. Otelci ve acentecilerin iç Pazar ile ilgili görüşlerine de yer verilen RESORT 125’te turizm mimarisindeki gelişme ve değişimler de bir diğer dosya konusu. Mobil pazarlamanın turizme yansımalarının da geniş bir dosya konusu olarak işlendiği RESORT 125’te ayrıca Türkiye’nin yükselen pazarlarından Kazakistan da Kitf fuarı çerçevesinde inceleniyor.

124. Sayı

RESORT Dergisi’nin Nisan 2013 tarihli 124. sayısında Moskova’daki Intour Market ve MITT Moskova turizm fuarları ekseninde Rusya pazarı ele alınıyor. “Rusya Pazarında Yeni Dönem” başlığı ile kapaktan görülen haber dosyasında, pazardaki son gelişmeler işleniyor.
RESORT 124’te sektörden diğer haberlerin dışında iki de özel bölüm yer alıyor.
“Turizmde Markalaşma” ve yeni açılan tesis “Silence İstanbul Hotel ve Kongre Merkezi” özel bölümleri de RESORT okuyucusunun dikkatine sunuluyor.

123. Sayı

RESORT Dergisi’nin Mart 2013 tarihli 123. sayısında 6-10 Mart tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşen dünyanın en büyük turizm borsa ve fuarı ITB Berlin’den yansımalara geniş olarak yer veriliyor. ITB dosyası kapsamında Türkiye’nin turizmdeki birinci pazarı Almanya’dan önemli gelişmeler ve sektör temsilcilerinin görüşleri de yer alıyor. Sektör temsilcileri ile söyleşiler ve diğer haberlerin yer aldığı RESORT’ün 123’üncü sayısı ile birlikte ayrıca; Türkçe, Almanca, Rusça olarak 3 dilde basılan Ekin Grubu’nun her yıl düzenli olarak hazırlayıp yayınladığı Incoming Raporu-Türkiye Paket Tur Pazarı” araştırması da ücretsiz ek olarak okurlara sunuluyor.

122. Sayı

RESORT Dergisi’nin Şubat 2013 tarihli 122. sayısında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 24 ilde yaptığı arazi tahsisleri geniş bir inceleme dosyası olarak ele alınıyor. Ocak ayı sonlarında gerçekleşen EMITT Fuarı ve fuardaki turizmci-tedarikçi buluşmasının da bir dosya konusu olarak işlendiği RESORT 122’de sektörün farklı kesimlerinden temsilcilerle söyleşiler de yer alıyor. Her yıl yayımlanan Toplantı ve Kongre Otelleri eki de RESORT 122 ile birlikte okurun dikkatine sunuluyor.

121. Sayı

RESORT Dergisi’nin Ocak 2013 tarihli 121. sayısında 17’ncisi düzenlenen EMITT Turizm Fuarı ve turizmci-tedarikçi buluşması ile ilgili geniş bir dosya yer alıyor. İstanbul’un turizmdeki yükselişinin de ayrı bir dosya halinde ele alındığı RESORT 121’de ayrıca spor turizmi için de özel bir bölüme yer veriliyor.

120. Sayı

RESORT Dergisi’nin Aralık 2012 tarihli 120. sayısı, ağırlıklı olarak RESORT Dergisi’nin 30 Kasım’da Antalya’da düzenlediği RESORT Turizm Kongresi’ni konu alıyor. Kapaktan “Özlenen Tablo” başlığı ile verilen kongrenin tüm konuşmacılarının sunum ve konuşmalarına yer verilen RESORT 120. sayıda, Avrupa’da ve Türkiye’de seyahat sektöründeki diğer gelişmeler de ele alınıyor.
RESORT Dergisinin 120. sayısı ile birlikte İstanbul Avcılar’da hizmete açılan DoubleTree by Hilton İstanbul Avcılar otelinin özel tanıtım eki de ücretsiz olarak okurlara sunuluyor.