Bugün Basında Resort ve Ekin Araştırma Birimi Haberleri için tıklayınız!

Seyahat Endüstrisi ve Turizm Dergisi
RESORT Hakkında

kadro Seyahat endüstrisi ve Turizm dergisi RESORT,
Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) ve turizm yayıncısı Ekin Grubu tarafından birlikte yayınlanıyor.Seyahat endüstrisi profesyonellerine yönelik Türkiye’de çıkan tek yayın olma özelliğine sahip RESORT Dergisi ayda bir yayınlanıyor.

RESORT’ün yayın ve içeriği sektörün her kesiminden temsilcilerin oluşturduğu yayın kurulu tarafından belirleniyor.

RESORT Dergisi, turizm ve turizmin ilişkili olduğu sektörlere ilişkin haber, araştırma, ve incelemeleri ile sektörel trendlerle ilişkin analiz ve istatistikleri ile de kendi alanında tek olan dergidir.

RESORT Dergisi’nin hedef kitlesi; tur operatörleri, yatırımcı, işletmeci, danışman vb gibi yöneticilerdir.

Bu özelliği ile RESORT Dergisi, yayın içeriği itibariyle, turizm sektörü ve sektörle ilişkili endüstri ile diğer kesimlerin buluşma platformu niteliğindedir.

Her ay, turizm ile bu alana mal ve hizmet veren sektörleri buluşturan (Turizm ve güvenlik, otellerde yiyecek içecek, mobilya, enerji,tekstil, inşaat, turizm ve teknoloji vb. gibi) özel ekler de veren RESORT Dergisi Türkiye genelindeki tüm turizm tesislerinin ilgili yöneticilerine,işletmecilerine,yatırımı devam eden otellerin proje sorumlularına,turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve orduevlerine dağıtılmaktadır.

Adı neden RESORT ?

Yayın ilkelerini sektörün gereksindiği konularda haber, araştırma inceleme, tartışma ve kesimler arasında bir köprü, bir platform olma şeklinde belirleyen bu yayına ad olarak RESORT’un seçilmesinin nedeni şudur:

Türkiye zengin turizm potansiyeline sahip olmakla beraber turizm şu anda ülkemizde, sözlük karşılığı “Kitle tatil turizmi” olan Resort ağırlıklıdır. RESORT adının seçilmesi, Türkiye’de turizmin ağırlıklı olarak bu nitelikte olması nedeniyledir.

Resort, yalnız kıyı turizmi ya da kıyıdaki tesisler ile sınırlı değildir. Resort aynı zamanda şehir otellerini ve sektörün diğer bütün kesimlerini de kapsıyor

RESORT Dergisi’ nin okur profili:

Yatırımcı,İşletmeci ve Otel Yöneticileri 4.750
Restoranlar,orduevleri 900
Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar İle belediyeler 900
Turizme mal ve hizmet veren kuruluşlar 1.800
Seyahat Acenteleri ve tur operatörleri 1.400
Yurtdışı aboneler 450
Toplam 10.200