1

161. Sayı

RESORT Dergisinin Mayıs 2016 tarihli 161. sayısında kapak konusu olarak son dönemlerde krizde turizm sektörünün kurtarıcısı olarak yansıtılan online satışlar ele alınıyor. Bu geniş kapsamlı haber dosyasında sektör, online satışların krizde derde deva olup olamayacağını tartışıyor. RESORT 161’in bir diğer geniş kapsamlı dosyası ise “Sayılarla seyahat endüstrisi” konusu. Bu dosyada da sayısal veriler üzerinden seyahat pazarının genel bir görünümü veriliyor. RESORT 161 diğer konu başlıkları ile kapsamlı bir sayı olarak okurun ilgisine sunuluyor.

ÖZEL EKLER