1

162. Sayı

RESORT Dergisinin Haziran 2016 tarihli 162. sayısında kapak konusu olarak turizmdeki krizin çıkış yollarının başlıcaları arasında gösterilen “yurtiçi seyahat pazarı” ele alınıyor. Veriler ve sektör temsilcilerinin görüşlerine dayanılarak iç pazarın gerçek ağırlığı ve rolü irdeleniyor.
RESORT 162’nin bir diğer ağırlıklı konusu da Avrupa pazarlarındaki son durum. Antalya’da düzenlenen Türk – Alman turizmci buluşmasından yansımalar ve pazardaki diğer gelişmeler de bu sayıda geniş bir biçimde ele alınıyor.
Dergide ayrıca, 54 sektör ile doğrudan ilişkide olan turizm sektöründeki krizin, diğer sektörleri nasıl etkilediği de geniş bir dosya konusu olarak işleniyor.

ÖZEL EKLER